Privacy verklaring - Mondzorg Vinkeveen

Privacy verklaring

Bij Mondzorg Vinkeveen hechten wij veel waarde aan de privacy van onze websitegebruikers. Om uw privacy te waarborgen, volgen wij een aantal kernprincipes.

Transparantie We streven ernaar u duidelijk te informeren over hoe en waarom wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken, en doen dit via dit privacybeleid.

Beperkte gegevensverzameling We verzamelen alleen persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor een goede werking van onze website en de door u gevraagde diensten.

Geen marketing op basis van persoonsgegevens Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor marketingdoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Beveiliging We nemen passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen hetzelfde van derden die namens ons persoonsgegevens verwerken.

Recht op inzage en correctie Wij respecteren uw recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

In dit privacybeleid leest u hoe we deze principes in de praktijk brengen en uw privacy respecteren en beschermen.

Gebruik van persoonsgegevens Door het gebruik van onze website en de daarop beschikbare diensten, kunt u bepaalde gegevens bij ons achterlaten, waaronder persoonsgegevens. We bewaren en gebruiken alleen persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden verstrekt of waarvan duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Afhankelijk van de dienst die u gebruikt, kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

● NAW-gegevens

● Geslacht

● E-mailadres

● Telefoonnummer

● Gegevens met betrekking tot uw gezondheid

● Naam van uw zorgverzekeraar

● Naam van andere zorgverleners

● Tijdstip van uw afspraak

● Betalingsgegevens

Per dienst wordt aangegeven welke gegevens wij verzamelen.

Deze gegevens worden gebruikt voor verschillende doeleinden, waaronder:

● Bijhouden van uw medisch dossier

● Inplannen van een afspraak

● Bijhouden van door u aangegeven voorkeuren

● Versturen van nieuwsbrieven

● Verbeteren van onze dienstverlening

● Uitvoeren van andere door u gevraagde diensten

Verstrekking aan derden Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden, behalve aan partijen die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons, of tenzij wettelijke bepalingen ons hiertoe verplichten.

Beveiliging We treffen passende maatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen. We houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt altijd volledig geanonimiseerd. Geen statistieken worden bijgehouden op delen van de website waar gezondheidsgegevens worden uitgewisseld.

Bewaartermijn Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de in dit privacybeleid of op de website beschreven doeleinden, tenzij wettelijke verplichtingen zich verzetten tegen verwijdering van de persoonsgegevens.

Wij nemen nieuwe patiënten aan en helpen u graag verder!

OPENINGSTIJDEN

CONTACT

Telefoon

0297 7438 12

E-mail

info@mondzorgvinkeveen.nl

Adres

Kerklaan 12a 3645 EV Vinkeveen

© 2024 Mondzorg Vinkeveen | Algemene voorwaarden

Scroll naar boven